Wiosna na małopolskich szlakach

Wiosna na małopolskich szlakach

Wielkie sprzątanie czas zacząć!

Nadeszła wiosna, a jej pierwsze dni to najlepszy czas na to, żeby zrobić pozimowe porządki, nie tylko w domach, na ulicach i placach miast, ale również na szlakach turystycznych. W 2022 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, zainicjowano akcję społeczną, która ma na celu oczyszczenie pięknych szlaków województwa małopolskiego.

Obecnie do akcji przystąpiło już kilkadziesiąt gmin z Małopolski, wiele powiatów oraz instytucji samorządowych, dziesiątki stowarzyszeń, dwieście szkół różnego szczebla oraz kilkadziesiąt tysięcy wolontariuszy.

Odzew jest bardzo duży, podobnie jak prace, które trzeba będzie wykonać, po to, by już niedługo cieszyć się pięknem przyrody, wędrując po szlakach, które wszyscy kochamy, które dają nam wypocząć i złapać nieco dystansu do rzeczywistości, która od dwóch lat zdecydowanie nas nie rozpieszcza.

Akcję, której hasło brzmi „Posprzątaj z nami Małopolskę” zorganizowały wspólnie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Konkretny cel i edukacja

Akcja ma skonkretyzowany cel i jest nim posprzątanie szlaków przebiegających przez parki krajobrazowe i inne tereny cenne przyrodniczo, których nie brakuje w Małopolsce, ale to nie wszystko.

Organizatorzy wyznaczyli sobie również istotny cel edukacyjny. Nie ma lepszego sposobu na uczenie odpowiedzialności ekologicznej jak przykład i realna praca, połączona z wcześniejszym przygotowaniem teoretycznym.

To drugie nie wystarczy, jeśli chcemy kształtować postawy odpowiedzialności za największe dobro, z jakiego możemy korzystać i jakie odziedziczyliśmy po poprzednich pokoleniach, czyli zasoby przyrodnicze. Bez racjonalnego korzystania z nich, bez odpowiedzialności i szacunku – nie ma szans na to, by ten skarb natury przekazać kolejnym pokoleniom.

Stąd tak duże zaangażowanie szkół i instytucji oraz innych podmiotów, których celem działalności jest szeroko pojęta edukacja.

Nie chcemy oglądać śmieci w lasach, w górach, na zielonych szlakach Małopolski? Po pierwsze – musimy posprzątać, czyli zniwelować skutki nieodpowiedzialnej postawy innych osób i nade wszystko uczyć już od najmłodszych lat tego, by nigdy nie zaśmiecać żadnych terenów, zarówno poza miastem, jak i w miejscach, w których żyjemy na co dzień.

Akcja zaczęła się 19 marca, a zakończy 29 maja 2022 r.