Decydujący etap Budżetu Obywatelskiego Małopolski: mieszkańcy wybiorą projekty na 16 mln złotych

Decydujący etap Budżetu Obywatelskiego Małopolski: mieszkańcy wybiorą projekty na 16 mln złotych

Rozpoczął się decydujący moment siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego województwa małopolskiego, dzięki któremu obywatele tego regionu będą mieli możliwość podjąć decyzje dotyczące wydatkowania 16 milionów złotych. Proces głosowania trwa od 15 maja i potrwa do 14 czerwca bieżącego roku. Mieszkańcy Małopolski mają do wyboru aż 232 projekty.

Wśród propozycji, na które mogą oddać swój głos, znalazły się takie, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat znaczenia historii i tradycji narodowej, rozwijanie wiedzy i umiejętności pierwszej pomocy oraz zakup defibrylatorów AED. Wśród dostępnych projektów widnieją także te, które skupiają się na organizacji różnego rodzaju spotkań, zarówno integracyjnych jak i twórczych dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży i seniorów. Sporą część stanowią inicjatywy sportowe, kulturalne i zdrowotne.

Na liście do głosowania znalazły się 232 projekty, w tym 42 o charakterze ogólnowojewódzkim i 190 regionalnych. Głosować mają prawo osoby, które ukończyły 16 lat. Każdy mieszkaniec małopolski ma do dyspozycji dwa głosy: jeden na projekt regionalny i jeden na projekt ogólnowojewódzki. Głos na zadania z puli ogólnowojewódzkiej może oddać każda osoba, natomiast na zadania regionalne – tylko mieszkańcy danego regionu.

Na przykład, na projekty z Regionu Małopolska Zachodnia mogą głosować jedynie mieszkańcy miasta Oświęcim oraz powiatów: suskiego, myślenickiego, wadowickiego, chrzanowskiego oraz oświęcimskiego. W przypadku oddania głosu na projekt z regionu, w którym dana osoba nie mieszka, taki głos jest uznawany za nieważny.