Sesja absolutoryjna w Kętach: spokojna debata i wotum zaufania dla burmistrza

Sesja absolutoryjna w Kętach: spokojna debata i wotum zaufania dla burmistrza

W bieżącym roku, sesja absolutoryjna w Kętach przebiegła znacznie mniej burzliwie niż podczas wcześniejszych spotkań, kiedy to funkcję głowy gminy pełnił Krzysztof Klęczar, obecny wojewoda małopolski. Decyzja o udzielenie burmistrzowi zaufania publicznego oraz absolutorium nie wywołała żadnych kontrowersji. Niemniej jednak, pewna grupa radnych zdecydowała się powstrzymać od oddania swojego głosu.

Punktem zapalnym dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Kętach okazała się dyskusja na temat raportu dotyczącego aktualnej sytuacji gminy. Wbrew oczekiwaniom, debata ta przebiegła w spokojnej atmosferze. Bezpośrednio po niej przystąpiono do procesu głosowania nad wyrażeniem zaufania dla obecnego burmistrza.

W przypadku radnych z Kętów nie wystąpiły takie dylematy, jak te obserwowane u ich kolegów z Andrychowa. Tamtejsi samorządowcy musieli zdecydować, czy punkt obrad dotyczy obecnego włodarza, czy jego poprzednika. Mimo że w Kętach również rządzi inna osoba niż rok wcześniej, obecny burmistrz Marcin Śliwa pełnił dawniej funkcję zastępcy poprzedniego włodarza i kontynuuje jego strategię finansową.

Decyzję o udzieleniu wotum zaufania wspierało 13 radnych, natomiast 6 z nich powstrzymało się od głosu. Absolutoryjne głosowanie dało identyczny wynik, chociaż nie wszyscy radni zagłosowali tak samo jak przed tym głosowaniem.