Finalizacja prac remontowych na trasie Andrychów – Wieprz

Finalizacja prac remontowych na trasie Andrychów – Wieprz

Trwające od kilku tygodni prace remontowe na drodze wojewódzkiej, łączącej Andrychów z Wieprzem, zostały pomyślnie zakończone. To oznacza, że kierowcy musieli korzystać z trasy objazdowej jedynie przez czas trwania tych prac.

Na chwilę obecną ruch na tej trasie jest już możliwy i droga jest w pełni przejezdna. Niemniej jednak, na jej odcinku mogą nadal występować pewne utrudnienia. Są one spowodowane koniecznością malowania pasów drogowych, które stanowią nieodzowny element oznakowania poziomego.