Uroczystość uhonorowania emerytowanych nauczycieli i młodej laureatki konkursu w Urzędzie Miejskim w Andrychowie

Uroczystość uhonorowania emerytowanych nauczycieli i młodej laureatki konkursu w Urzędzie Miejskim w Andrychowie

18 czerwca, w czwartkowe przedpołudnie, w andrychowskim Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie, które zgromadziło nauczycielki kończące swoją zawodową drogę i przechodzące na zasłużoną emeryturę. Wśród gości znalazła się również młoda laureatka Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego – uczennica miejscowych szkół.

Pochodząca z klasy VII b Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie, Paulina Sierp, została przekonana do udziału w konkursie przez swoją nauczycielkę języka polskiego – panią Krystynę Fluder. Nauczycielka dostrzegła w Paulinie zamiłowanie do literatury oraz pasję do czytania. Mimo że uczennica wykazała się głęboką znajomością lektur oraz innych utworów literackich, planuje dalszą edukację w profilu matematyczno-fizycznym, a nie humanistycznym.

Za osiągnięcie wysokiego miejsca w Małopolskim Konkursie Języka Polskiego, burmistrz Beata Smolec wręczyła Paulinie Sierp nagrodę w postaci laptopa. Nagroda pieniężna została natomiast przyznana pani Krystynie Fluder, która jako nauczycielka języka polskiego, przyczyniła się do sukcesu swojej uczennicy.

Podczas tego samego spotkania burmistrz Andrychowa uhonorowała również pięć nauczycielek przechodzących na emeryturę, które mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami w dziedzinie edukacji i wychowania młodzieży. Wśród nich były: dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie – Dorota Zawada, Ewa Bury z tej samej szkoły, Wiesława Bakalarska i Barbara Walczak z Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu oraz Dorota Stańczak z SP nr 5 w Andrychowie.