Wielka symulacja działań strażackich w Andrychowie – pokaz profesjonalizmu i gotowości na ewentualne zagrożenia

Wielka symulacja działań strażackich w Andrychowie – pokaz profesjonalizmu i gotowości na ewentualne zagrożenia

We wtorek 12 grudnia, tuż przed godziną 16:00, Andrychów stał się areną dla wielkich manewrów strażackich mających na celu przetestowanie gotowości służb do reagowania na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. Symulowane działania obejmowały dwa różne scenariusze, które miały być realizowane przez strażaków.

Pierwszy z nich dotyczył ewakuacji Urzędu Miejskiego, spowodowanej wyimaginowanym pożarem w jego piwnicy, skutkującym także intensywnym zadymieniem budynku. W tym scenariuszu strażacy mieli za zadanie nie tylko szybką i sprawną ewakuację pracowników urzędu, ale także walkę z ogniem i zadymieniem.

Drugi epizod ćwiczeń przenosił strażaków na teren jednego z zakładów usytuowanych przy ulicy Przemysłowej w Andrychowie, gdzie miał miejsce symulowany pożar. Działania służb były tutaj skupione na ugaszeniu ognia i minimalizacji jego potencjalnych skutków.

W tych zaawansowanych ćwiczeniach brały udział jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Andrychów, które pokazały swoją gotowość do działania i profesjonalizm w radzeniu sobie z kryzysowymi sytuacjami.