Dwukrotna interwencja służb ratunkowych w sercu Andrychowa – mieszkańcy musieli oczekiwać na pomoc

Dwukrotna interwencja służb ratunkowych w sercu Andrychowa – mieszkańcy musieli oczekiwać na pomoc

Andrychów, malownicze miasteczko położone w Małopolsce, było miejscem dwóch niepokojących incydentów, które miały miejsce w jego centralnej części w wtorek 19 grudnia. Mieszkańcy znaleźli się w sytuacjach wymagających natychmiastowej pomocy medycznej. Nieszczęśliwie, ze względu na zajętość jednostek ratownictwa medycznego, musieli spędzić pewien czas oczekując na karetki.

Pierwszy z incydentów wydarzył się na ulicy Krakowskiej, gdzie doszło do upadku starszego pana. Na miejsce natychmiastowo udali się funkcjonariusze policji oraz strażacy, którzy byli w stanie udzielić mu pierwszej pomocy i zabezpieczyć go przed dalszymi urazami aż do momentu przybycia karetki.

Sytuacja ta jednak nie była jedynym zdarzeniem wymagającym interwencji służb ratowniczych tego dnia. Druga osoba również potrzebowała pilnej pomocy medycznej. Tym razem incydent miał miejsce na przystanku autobusowym przy ulicy 1 Maja.

Z uwagi na zobowiązania karetek poza miastem, szybka reakcja ze strony służb medycznych była utrudniona. Z tego powodu, podczas akcji ratunkowej, teren wokół miejsca zdarzeń musiał zostać częściowo zablokowany przez pojazdy straży pożarnej. Doskonale przeszkoleni strażacy i policjanci musieli tym samym udzielać niezbędnej pomocy poszkodowanym, zanim na miejsce dotarły jednostki ratownictwa medycznego.