Podsumowanie działań Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Andrychowie w 2023 roku

Podsumowanie działań Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Andrychowie w 2023 roku

Dokładnie 14 marca odbędzie się druga w bieżącym roku sesja Rady Miejskiej w mieście Andrychów. Podczas tej sesji, podobnie jak miało to miejsce w minionych latach, skierowane do radnych zostanie podsumowanie działań realizowanych przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa andrychowskiego urzędu miejskiego. Dokument ten został przygotowany przez Szymona Wnęczaka, kierującego tym wydziałem.

Aby uzyskać informacje na temat zadań, które zostały wykonane przez gminę w minionym roku, nie jest konieczne śledzenie sesji rady. Dane te, razem z informacjami o kosztach poszczególnych przedsięwzięć oraz wysokości dotacji zdobytych na ich sfinansowanie, prezentujemy w tabelach poniżej.

W 2023 roku udało się zrealizować inwestycje o łącznej wartości niemal 37,6 mln zł. To suma znacznie przewyższająca kwoty wydane na inwestycje w poprzednich latach tej kadencji radnych – jedynie w roku 2019 wydatki były większe i wyniosły blisko 38,6 mln zł.

Największą część budżetu pochłonęły przedsięwzięcia zakończone, tj. budowa Stawu Anteckiego oraz alejek na Pańskiej Górze w Andrychowie, a także zagospodarowanie przestrzeni w tym obszarze. Suma wydana na te projekty przekroczyła 21 mln zł. Wśród innych większych inwestycji zrealizowanych w ubiegłym roku znalazła się budowa dwóch bloków socjalnych przy ulicy Batorego w Andrychowie, na którą przeznaczono prawie 5,3 mln zł, oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie, której koszt wyniósł niemal 2,4 mln zł.