„Amicus Hominum” – zgłoś kandydata do nagrody

„Amicus Hominum” – zgłoś kandydata do nagrody

Doceniajmy bezinteresowne zaangażowanie na rzecz innych

Mieszkańcy województwa małopolskiego już po raz kolejny będą mieli okazję nagrodzić osoby, które w sposób szczególny angażują się w pracę charytatywną na rzecz innych.

Już teraz można zgłaszać kandydatów do Nagrody „Amicus Hominum” ustanowionej przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Zgłoszenia będą przyjmowana do dnia 29 lipca 2022 r.

W ten sposób społeczność Małopolski chce wyróżnić te osoby, którym nie są obojętne problemy innych ludzi, z różnych względów wymagających wsparcia i pomocy. W dzisiejszych, niełatwych czasach, coraz więcej osób boryka się z różnymi problemami, a znalezienie zrozumienia to często pierwszy krok do tego, żeby na nowo uwierzyć w swoje szanse i możliwości.

Bez zaangażowania i bezinteresownej pomocy ludzi wykazujących się wysokim poziomem empatii, wiele problemów społecznych nie dałoby się rozwiązać.

Jeśli znasz kogoś, kto pomaga właśnie w taki sposób – bezinteresownie – nie wahaj się zgłosić jego kandydatury do najnowszej edycji Nagrody „Amicus Hominum”.

Kto może zostać nagrodzony?

Zgodnie z nazwą Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum” – przysługiwać ona może tym osobom, które realnie angażują się w inicjatywy albo same je tworzą – w celu udzielania pomocy różnym osobom i grupom osób potrzebujących.

Nagroda może być przyznana zarówno osobom indywidualnym, jak i grupom nieformalnym, zaangażowanym w inicjatywy prospołeczne.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach. W ramach pierwszej uznanie będzie wyrażone za całokształt działań prowadzonych na rzecz potrzebujących (kategoria „Działalność Społeczna”).

Drugą kategorię ustanowiono w celu docenienia postawy społecznego zaangażowania u młodych ludzi (kategoria „Inicjatywa Młodych”).

Trzecia kategoria Nagrody „Amicus Hominum” nosi nazwę „Odpowiedzialny Społecznie”. W jej ramach uhonorowane zostaną środowiska biznesowe prowadzące działalność o charakterze charytatywnym.