Problem ubóstwa energetycznego w Andrychowie i okolicach

Problem ubóstwa energetycznego w Andrychowie i okolicach

Gmina Andrychów przeprowadzi analizę

Programy mające na celu efektywne i trwałe polepszenie stanu powietrza w Polsce, nie powiodą się, jeśli nie będą powszechne, a to oznacza konieczność realizacji wielu, czy nawet wszystkich ich założeń na jak najszerszym obszarze i w jak największym zakresie.

Takie programy są sukcesywnie wdrażane we wszystkich polskich gminach – zarówno miejskich, jak i wiejskich. W wielu z nich dochodzi do mniej lub bardziej istotnych opóźnień, co skutkuje nadal nie najlepszym powietrzem na różnych terenach.

Aby zintensyfikować działania, dzięki którym będziemy mogli wszyscy  oddychać znacznie lepszym jakościowo, co przede wszystkim oznacza – zdrowszym – powietrzem, konieczne jest wprowadzanie różnych form pomocy, adresowanej do wielu grup beneficjentów.

Jedną z nich są osoby zagrożone tzw. ubóstwem energetycznym, które w związku z wieloma problemami, głównie natury finansowej, ale również organizacyjnej, nie mogą sobie pozwolić np. na zmianę starego systemu grzewczego na nowy i ekologiczny.

Gmina Andrychów, realizując założenia wojewódzkiej strategii zmierzającej do poprawy stanu powietrza w Małopolsce, rozpoczyna analizę tego problemu na swoim terenie.

Ubóstwo energetyczne

Jaki stan można określić mianem ubóstwa energetycznego? O takiej sytuacji mówimy wtedy, gdy gospodarstwo domowe ma problemy w zaspokajaniu istotnych potrzeb energetycznych za cenę, która określana jest jako rozsądna, czyli taka, która nie rzutuje na pogorszenie funkcjonowania osób należących do gospodarstwa, w zakresie biologicznym i społecznym.

Problem ten wywołany jest przede wszystkim stanem finansowym danej rodziny, która nie może sobie pozwolić na zakup nowych urządzeń, zapewniających odpowiedni poziom ciepła w nieruchomości przez nią zamieszkiwanej.

Bez takich urządzeń nie da się jednak produkować ciepła w sposób, który  nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim powietrza.

Takim gospodarstwom domowym Gmina Andrychów chce zapewnić odpowiednie formy pomocy. W tym celu sporządzona zostanie analiza, w wyniku której powstanie baza osób zagrożonych ubóstwem energetycznym w miejscowościach należących do gminy.

Osoby uważające, że ten problem może dotyczyć ich gospodarstwa domowego powinny uzupełnić ankietę, którą można znaleźć na stronie internetowej Gminy Andrychów i dostarczyć ją do UM w Andrychowie albo przesłać pocztą elektroniczną.