Wspomnienie o Wojciechu Lessaerze: Inicjatorze i Budowniczym Pierwszego Wyciągu Narciarskiego w Rzykach Praciakach

Wspomnienie o Wojciechu Lessaerze: Inicjatorze i Budowniczym Pierwszego Wyciągu Narciarskiego w Rzykach Praciakach

W Andrychowie odszedł człowiek, który choć nie był jego rodowitym mieszkańcem, poświęcił temu miastu ponad połowę swojego długiego życia. Wojciech Lessaer, mający 80 lat zapalony miłośnik gór i aktywności na świeżym powietrzu, zmarł w dniu 6 lutego.

Lessaer był zagorzałym miłośnikiem szczytu Leskowiec, ale nie tylko górska pasja była jego mocną stroną. Przez wiele lat działał aktywnie w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym (PTTK), do którego dołączył w 1966 roku. Kiedy zaś na początku lat 80-tych XX wieku przeprowadził się z żoną do Andrychowa, bez wahania dołączyli do lokalnego Koła PTTK Chałupa, które działało pod patronatem Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Nie ograniczał się jednak tylko do działalności w ramach jednej organizacji. Wojciech Lessaer angażował się również w prace Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Motor”. Ale to nie koniec listy jego aktywności. Był jednym z tych, dzięki którym udało się zbudować pierwszy wyciąg narciarski w miejscowości Rzyki Praciaki.

W roku 1988 Lessaer uzyskał tytuł przodownika turystyki górskiej, co świadczy o jego niezwykłej wiedzy o górach i pasji do ich promowania jako miejsca aktywności fizycznej. W 2016 roku otrzymał tytuł honorowego przodownika, a wcześniej został uhonorowany Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PTTK za swoje liczne zasługi dla tej organizacji.