Szkoła Inicjatyw Strażniczych zaprasza zainteresowanych udziałem w życiu publicznym

Szkoła Inicjatyw Strażniczych zaprasza zainteresowanych udziałem w życiu publicznym

Rekrutacja trwa

Szkoła Inicjatyw Strażniczych powołana została do życia przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska. Jest to przedsięwzięcie bezpłatne, adresowane do wszystkich osób zainteresowanych aktywnym udziałem w życiu społecznym.

Jaki jest program tej szczególnej szkoły? To tak naprawdę cykl różnotematycznych wykładów i szkoleń, które są skierowane do wielu środowisk lokalnych – zarówno mieszkańców miast, jak i wsi. Do udziału w szkoleniach zaproszone są szczególnie te osoby, które nie są obojętne na to, co dzieje się bezpośrednio w ich małych ojczyznach.

W każdej społeczności są takie osoby (w różnym wieku, wykonujące wiele profesji), które w ponadprzeciętny sposób angażują się w życie publiczne – np. uczestnicząc w sesjach jednostek samorządu terytorialnego. Są to osoby przyglądające się pracy władz lokalnych, zabierające głos w wielu istotnych kwestiach dotyczących społeczności, w których żyją, i z którymi się identyfikują.

Nie jesteś obojętny? Zgłoś się do SIS!

Czujesz, że ta inicjatywa przemawia właśnie do ciebie? Nie wahaj się! Do 30 listopada 2022 r. masz czas na to, żeby zgłosić swój akces do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Do końca przyszłego miesiąca trwać będzie rekrutacja.

Na co możesz liczyć, angażując się w SIS? W ramach tego wyjątkowego projektu odbędą się trzy szkolenia w trybie stacjonarnym oraz dziesięć webinariów. Wszystkie dotyczyć będą różnych aspektów życia społeczeństwa i jednostki, w tym tak ważnych kwestii jak prawa człowieka.

Uczestnicy szkoleń nabędą również wiedzę z zakresu monitoringu społecznego, umiejętności komunikacyjnych i angażowania w inicjatywy członków lokalnej społeczności i różnych tworzących ją środowisk.

Niebagatelne znaczenie będzie miała też możliwość poznania innych zaangażowanych osób z całej Polski.

Zarówno w trakcie szkoleń, jak i po ich zakończeniu możliwe będzie korzystanie z merytorycznego wsparcia przy realizacji własnych projektów lokalnych.