Ważna inwestycja transportowa w regionie

Ważna inwestycja transportowa w regionie

Rozpoczyna się budowa łącznicy kolejowej

Już niedługo znacznie zwiększy się komfort podróżowania na trasie Kraków – Bielsko-Biała. Jeśli jedną z najważniejszych cech udanej podróży jest dla nas jej szybkość – z pewnością nowa inwestycja przyczyni się do tego, że będziemy bardziej zadowoleni jako podróżni.

Łącznica kolejowa, która powstanie w Kalwarii Zebrzydowskiej znacząco skróci podróż, dzięki temu, że nie będzie już konieczności zmiany kierunku jazdy. Prostsza i efektywniejsza organizacja ruchu pociągów na tej trasie pozwoli skrócić podróż o kwadrans.

Na tej inwestycji skorzystają osoby podróżujące z Krakowa do kilku innych miejscowości na trasie do Bielska, a więc m.in. również Andrychowa.

Łącznica będzie liczyć kilkaset metrów. Jest to nowy odcinek torowiska, który połączy obecnie istniejące dwie linie: Skawina – Żywiec oraz Kalwaria Zebrzydowska – Lanckorona – Bielsko-Biała. (Są to trasy kolejowe oznakowane odpowiednio jako 97 oraz 117).

Jak będą przebiegać prace?

Aktualnie trwa pierwszy etap prac. Wykonywane są roboty ziemne. Inwestycja przeprowadzona zostanie w kilku odcinkach. W pierwszej kolejności konieczne będzie wybudowanie nasypu kolejowego, na nim położony zostanie tor.

Zainstalowane zostaną także urządzenia, konieczne do sterowania ruchem. Powstaną również rozjazdy. Będzie także wybudowana sieć trakcyjna i inne, obecnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nowoczesnego ruchu kolejowego, a więc: infrastruktura teletechniczna oraz energetyczna.

Planowane są także prace modernizacyjne jednego z już istniejących na trasie mostów kolejowych, który zostanie rozbudowany.

Łączny koszt inwestycji sięga dwudziestu kilku milionów złotych. Jeśli wszystkie prace wykonane zostaną zgodnie z harmonogramem inwestycji, zostanie ona oddana do użytku na przełomie roku 2023 i 2024.