Rekrutacja do programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” nadal aktualna

Rekrutacja do programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” nadal aktualna

Zgłoś się do rządowego programu pomocy osobom niepełnosprawnym

Ogłoszona jakiś czas temu rekrutacja do programu prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, w najnowszej edycji obowiązującej w roku 2022, jest nadal aktualna.

W Andrychowie kwestiami naboru i organizacji programu zajmuje się miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w programie i uznajesz, że taka praca, jednocześnie wymagająca i przynosząca dużo satysfakcji – może być odpowiednia właśnie dla ciebie – możesz dokonać zgłoszenia. Wystarczy uzupełnić kilka dokumentów i następnie dostarczyć je do Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, w godzinach pracy instytucji.

W przypadku tej rekrutacji nie przewiduje się możliwości przesyłania zgłoszeń za pośrednictwem kanałów internetowych.

Wymagane są takie dokumenty jak: karta zgłoszeniowa, standardowe klauzule informacyjne oraz oświadczenie osoby uczestniczącej w programie.

Cel programu

Celem programu jest zapewnienie niepełnosprawnym osobom potrzebującym wsparcia osobistego przy różnych czynnościach dnia codziennego. Dzięki asystentowi osoba niepełnosprawna może w większym stopniu być aktywna, nie tylko w swoim życiu prywatnym, ale również na niwie społecznej.

Inicjatorom programu zależało na tym, żeby efektywnie wspierać takie osoby, wymagające pomocy i dzięki temu skutecznie i realnie niwelować tak niekorzystne zjawisko, obserwowane często w związku z różnymi niepełnosprawnościami, np. dotyczącymi narządu ruchu, jak wykluczenie społeczne.

Wbrew pozorom – zjawisko to dotyczy nie tylko samej osoby niepełnosprawnej i ewentualnie również jej bliskich, ale także całego społeczeństwa, które w ten sposób traci wartości, jakie może sobą wnieść w życie różnych środowisk osoba zmagająca się z tego rodzaju problemami zdrowotnymi.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest bezpłatny dla beneficjenta. Może nim być osoba niepełnosprawna w sposób znaczny (konieczne jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia stwierdzającego taki stan zdrowia).