Komunikacja miejska w Andrychowie – nowy system taryfowy

Komunikacja miejska w Andrychowie – nowy system taryfowy

Zmiany w komunikacji publicznej

Mieszkańcy Andrychowa i okolic, którzy korzystają z usług transportu miejskiego, już niedługo będą się musieli przyzwyczaić do nowych cen oferowanych usług.

Zmienią się między innymi ceny biletów, jak również innych opłat, w tym kar, np. za przejazd bez ważnego biletu czy bez dokumentów uprawniających do różnego rodzaju zniżek.

W kwietniu 2022 r. wprowadzony zostanie nowy system taryf oraz opłat za usługi transportowe świadczone na terenie Andrychowa.

Uchwała wprowadzająca zmiany i nowe taryfy w niej zaproponowane wejdą w życie od 15 kwietnia br. Nowa taryfa będzie dotyczyła m.in. najpopularniejszych biletów – jednorazowych, biletów miesięcznych, biletów dla różnych uprawnionych grup, m.in. emerytów i rencistów.

Zmienione zostaną również stawki opłat dodatkowych, które wyszczególniono w tekście uchwały.

Ile zapłacimy za przejazd autobusem miejskim?

Już od najbliższego piątku osoby korzystające z usług transportu zbiorowego na terenie gminy Andrychów zapłacą za bilet jednorazowy trzy złote, a za bilet miesięczny – dziewięćdziesiąt złotych.

Za jednorazowy bilet ulgowy dla emerytów i rencistów uprawnione osoby (mieszkańcy gminy Andrychów, którzy ukończyli sześćdziesiąty rok życia oraz posiadają stosowny dokument – kartę seniora) zapłacą jeden zł.

Zmieniono również wysokość opłat dodatkowych, takich jak: opłata za przejazd bez biletu (sto złotych), za przejazd bez dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego (sto złotych).

Sto złotych zapłaci także osoba, która dopuści się zanieczyszczenia przystanku albo pojazdu. W przypadku spowodowania zniszczenia przystanku albo autobusu kara ta będzie dziesięciokrotnie wyższa.

Jeśli podróżny przyczyni się swoim zachowaniem do zmiany trasy realizowanej trasy albo do zatrzymania pojazdu – musi się liczyć z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości trzystu złotych.

Szczegółowy cennik usług związanych z transportem publicznym i pełny wykaz ulg, w tym gminnych, na terenie Andrychowa – m.in. na stronie internetowej miasta.