Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaca się segregować odpady

Większości z nas nie trzeba przekonywać, że segregowanie śmieci jest istotne z punktu widzenia ochrony środowiska. Niezależnie od tego, jakie mamy poglądy w tym zakresie, w ostatnich latach premiowane jest takie właśnie podejście do gospodarowania odpadami.

Większości z nas nie trzeba przekonywać, że segregowanie śmieci jest istotne z punktu widzenia ochrony środowiska. Niezależnie od tego, jakie mamy poglądy w tym zakresie, w ostatnich latach premiowane jest takie właśnie podejście do gospodarowania odpadami.

Jednym z najlepszych „motywatorów” przy podejmowaniu decyzji, które uznawane są za pozytywne jest gratyfikowanie określonych czynności finansowo. Tak się właśnie dzieje w przypadku różnorodnych opłat.

Jeśli chodzi o opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, w gminach obowiązują dwie stawki – za odpady posegregowane (dużo niższa) oraz za odpady nieposegregowane (wyższa).

Nie inaczej jest w Andrychowie. Urząd Miejski poinformował o nowych stawkach tego rodzaju opłat. O ich wysokości zdecydowała jedna z uchwał przyjętych przez Radę Miejską w grudniu 2021 r.

Zmiany u progu nowego roku

Warunki powyższej uchwały weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Zgodnie z nią wysokość opłaty od jednej osoby zamieszkałej na terenie danej nieruchomości wynosi 26,50 zł w przypadku odpadów segregowanych oraz 53 zł, jeśli nie jest dokonywana odpowiednia selekcja odpadów.

Pierwsza z omawianych stawek może być dodatkowo zredukowana pod pewnym warunkiem. Jeśli zdecydowaliśmy się gospodarować odpadami komunalnymi zgodnie z zasadami selekcji, możemy zapłacić jeszcze o 2 zł mniej od osoby, jeśli zainstalujemy kompostownik i w ten sposób będziemy kompostować odpady, które się do tego nadają, czyli bioodpady.

W związku z tym 24,50 zł zapłacą właściciele nieruchomości, na których znajdują się domy jednorodzinne.

Czy segregacja śmieci ma sens? Nie wszyscy są do tego przekonani. Warto zapoznać się z faktami i stawiać na edukację ekologiczną od najmłodszych lat.