Wielki Odpust w Kalwarii Zebrzydowskiej

Wielki Odpust w Kalwarii Zebrzydowskiej

Jedną z najważniejszych uroczystości kościelnych, która przyciąga olbrzymią rzeszę wiernych jest z pewnością Wielki Odpust w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tegoroczna uroczystość miała miejsce w niedzielę 22 sierpnia. Spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno uczestników, jak i wiernych. To kilkuset letnia tradycja, charakteryzująca się tzw. asystami z różnych stron Polski. Występują one w strojach ludowych. Jest ich kilkadziesiąt.

Uroczystość inna niż wszystkie

Odpust Wniebowzięcia Matki Bożej odbywa się co roku w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. To tradycja, która sięga blisko 400 lat. To z pewnością jedno z większych wydarzeń religijnych w naszym kraju. Corocznie bowiem zjeżdża tu blisko kilka tysięcy wiernych, którzy pragną być częścią tego wydarzenia. Uroczystości, które odbywają się regularnie w sierpniu rozpoczynają się wcześnie rano i trwają do późnych godzin wieczornych. I tak przez trzy dni. Jednak centralny punkt ma miejsce w niedzielę. To czas modlitwy, ale i jednoczenia się ze społecznością.

Różne grupy społeczne w podziękowaniu Maryi

Zakończenie całych uroczystości ma miejsce po nieszporach oraz procesji z udziałem Figury Najświętszej Marii Panny. Biorą w niej udział różne grupy społeczne. Są więc tu tradycyjne gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich, górale, nowożeńcy, a także wyznaczeni przedstawiciele różnych organizacji. Największą przyjemnością dla oka są jednak tzw. asysty, które występują w strojach ludowych. Zwykle jest ich kilkadziesiąt. Pochodzą z najróżniejszych regionów kraju, co sprawia, że procesja jest niezwykle barwna i inspirująca. Najstarszą grupą, która uczestniczy w procesjach Kalwaryjskich są Pątnicy znad Olzy – Asysta Cieszyńska znana od 1740 roku. Ze względu na swój „staż” posiada specjalne przywileje, jak chociażby niesienie trumny z figurką Matki Boskiej.

Wielki Odpust na Kalwarii Zebrzydowskiej jest nie tylko świętem religijnym. Przede wszystkim to wspaniała, wieloletnia tradycja, w której każdy powinien choć raz uczestniczyć. Nawet jeśli nie z powodu swojej wiary, to chęci poznania wielu tradycji i kultur poszczególnych regionów w kraju.