Zapomogi finansowe dla odchodzących władz Starostwa Powiatowego – Eugeniusz Kurdas i Beata Smolec otrzymują hojne odprawy

Zapomogi finansowe dla odchodzących władz Starostwa Powiatowego – Eugeniusz Kurdas i Beata Smolec otrzymują hojne odprawy

Starosta powiatu wadowickiego, Eugeniusz Kurdas, i jego zastępczyni, Beata Smolec, obecnie pełniąca funkcję burmistrza Andrychowa, przed odejściem z pełnionych stanowisk w Starostwie Powiatowym otrzymali znaczące sumy pieniędzy. Od 7 maja br., kierowaniem powiatem wadowickim zajmują się Mirosław Sordyl i Wojciech Polak. Zakończenie kadencji poprzedników skutkowało jednak dużym obciążeniem dla budżetu starostwa.

Decyzja Eugeniusza Kurdasa o przejściu na emeryturę oraz wybór Beaty Smolec na stanowisko burmistrza Andrychowa wpłynęły na wzrost ich osobistych oszczędności. Rezygnacja z pełnionych wcześniej funkcji w powiecie przyniosła im spore korzyści finansowe.

Całkowita suma odpraw za zakończenie kadencji oraz emerytury dla Kurdasa, a także ekwiwalenty za niewykorzystany urlop obu byłych urzędników to aż 305 855,31 zł! Takie dane znajdują się w protokole z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wadowicach, które miało miejsce 16 maja.

Zwrócono się z prośbą do Starostwa Powiatowego w Wadowicach o szczegółowe wyliczenie, ile z tej kwoty otrzymał Kurdas, a ile Smolec. Poproszono również o informację, jak dużą część tej sumy stanowiły odprawy, a jak dużą – ekwiwalenty za niewykorzystany urlop.

Informacje, które udało się uzyskać, wskazują, że Smolec otrzymała odprawę w wysokości 54 978 zł. Dodatkowo, za 31 dni i 1 godzinę niewykorzystanego urlopu, dostała jeszcze 27 265,50 zł.