Reorganizacja w nadleśnictwach Andrychów i Ujsoły: Nowe osoby na stanowiskach nadleśniczych

Reorganizacja w nadleśnictwach Andrychów i Ujsoły: Nowe osoby na stanowiskach nadleśniczych

W ostatnim czasie świadkami byliśmy reorganizacji w strukturach dwóch nadleśnictw – Andrychów oraz Ujsoły. Zmiany dotyczyły m.in. stanowisk nadleśniczych, które są kluczowe dla funkcjonowania tych instytucji.

Oficjalną informacją o zmianach podzieliła się Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych z siedzibą w Katowicach. Jak poinformowała, 22 marca nastąpiło odwołanie osób pełniących funkcje nadleśniczych w obu nadleśnictwach. W Andrychowie ze stanowiska odszedł Mateusz Branny, natomiast w Ujsołach przestał pełnić swoją funkcję Paweł Konstanty.

Jednak już 25 marca nowe osoby zostały powołane na te stanowiska. Wybrano dotychczasowych zastępców, aby tymczasowo przejęli obowiązki nadleśniczych. W Andrychowie rolę tę objął Wojciech Prochota, a w Ujsołach – Iwona Kocoń. Trudno przewidzieć jak te zmiany wpłyną na funkcjonowanie obu nadleśnictw, ale bez wątpienia jest to ważne wydarzenie w ich historii.