Wojewoda małopolski informuje o kolejnym etapie budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej: przetarg na badania geologiczne

Wojewoda małopolski informuje o kolejnym etapie budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej: przetarg na badania geologiczne

Wojewoda małopolski przekazał informacje o rozpoczęciu procedury przetargowej w kontekście następnego etapu realizacji Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. W tym przypadku koncentrujemy się na wykonaniu kilku tysięcy kluczowych odwiertów geologicznych.

Właśnie ogłoszono przetarg na następny krok prac przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Celem jest dokładne zbadanie struktury geologicznej obszaru, na którym powstanie Beskidzka Droga Integracyjna. Plan inwestycyjny zakłada wykonanie ponad 6,6 tysiąca odwiertów i niemal 2,4 tysiąca sondowań.

To jest zdecydowanie pozytywne nowinki. Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej to mój nadrzędny cel. Razem z parlamentarzystami z Małopolski dołożymy wszelkich starań, aby wspierać tę inwestycję. Mieszkańcy muszą radzić sobie z intensywnym ruchem drogowym przy gęstej zabudowie wzdłuż trasy. Wypadek jest niestety częstym zjawiskiem na DK52, która przechodzi przez te miejscowości. Musimy podjąć działania, aby rozwiązać ten problem. Za długo już czekamy na tę inwestycję. Wreszcie udało nam się pokonać ten impas. Razem z parlamentarzystami z Małopolski podkreślaliśmy w Ministerstwie Infrastruktury znaczenie tych potrzeb. Nasze apelacje, a co za tym idzie także głosy mieszkańców, spotkały się ze zrozumieniem i środki na badania geologiczne zostały zabezpieczone w budżecie państwa na 2024 rok. To pozwoliło na rozpoczęcie procedury przetargowej na ich realizację – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.