Zakończono modernizację ulicy Lenartowicza w Andrychowie po wielu miesiącach prac

Zakończono modernizację ulicy Lenartowicza w Andrychowie po wielu miesiącach prac

Z radością mieszkańcy Andrychowa przyjęli wiadomość o oficjalnym oddaniu do użytku odnowionej ulicy Lenartowicza, której ulepszenie zapowiedziano dziesięć dni wcześniej. Prace remontowe, które miały miejsce na tej drodze, stanowiły jedno z istotniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych powiatu wadowickiego w tym rejonie, mimo że to gmina Andrychów była odpowiedzialna za stworzenie projektu przebudowy.

Przywracanie do stanu używalności ulicy Lenartowicza trwało przez wiele miesięcy od listopada poprzedniego roku. Zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych, remont wiązał się z licznymi niedogodnościami. Wymagało to m.in. wyłączenia niektórych odcinków drogi, utworzenia wykopków, braku dostępności chodników i innych utrudnień typowych dla tego typu prac.

Finałowe prace oceniane były w piątek (8.12), a na miejscu zgromadzili się lokalni decydenci polityczni – starosta Eugeniusz Kurdas oraz burmistrz Andrychowa Tomasz Żak. Całkowite koszty remontu oszacowane zostały na 20 milionów złotych, z czego 15 milionów udało się pozyskać z rządowego programu Polski Ład. Wykonawcą prac była firma „Drog-Bud” ze Spytkowic.

Zgodnie z uchwałami rad powiatu i miasta, od dnia 1 stycznia 2024 roku ulica Lenartowicza będzie pod administracją gminy Andrychów, mimo że obecnie jest to jeszcze droga powiatowa.