Przechodnie upadają na osnutej śniegiem nawierzchni dla pieszych – Co z odśnieżaniem służb drogowych?

Przechodnie upadają na osnutej śniegiem nawierzchni dla pieszych – Co z odśnieżaniem służb drogowych?

W poniedziałek 27 listopada mieszkańcy powiatu wadowickiego zostali zaskoczeni obfitym opadem śniegu. Niestety, okazało się, że odpowiedzialne za czystość i bezpieczeństwo na jezdniach oraz chodnikach służby porządkowe, nie radzą sobie z terminowym odśnieżaniem i posypywaniem solą.

Jednym z przykładów jest ulica Pachla w Andrychowie, gdzie na przeznaczonym do korzystania przez pieszych przejściu, doszło do wielu upadków.

Warto tutaj przypomnieć, iż zgodnie z ustępem pierwszym punktu czwartego art. 5 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to właściciel nieruchomości ma obowiązek usuwania błota, śniegu, lodu oraz innych nieczystości z chodników przylegających bezpośrednio do granicy jego posesji.

Ten sam obowiązek dotyczy również dróg.

Aby uzyskać informacje na temat administratora drogi, można udać się do urzędu gminy czy miasta. W przypadku potrzeby złożenia roszczenia o odszkodowanie, wniosek powinien być skierowany do zarządcy drogi lub bezpośrednio do jego ubezpieczyciela.