Andrychów na celowniku kar finansowych za niewystarczającą segregację śmieci

Andrychów na celowniku kar finansowych za niewystarczającą segregację śmieci

Miasto Andrychów stoi wobec możliwości otrzymania surowych kar finansowych, które mogą osiągnąć wartość kilkuset tysięcy złotych. Powodem jest niedostateczne spełnienie normy dotyczącej segregacji odpadów, wyznaczonej przez Unię Europejską. Na ten moment miasto, a dokładniej rzecz biorąc jego mieszkańcy, nie spełniają standardu o 4%.

Pozytywne działania związane z recyklingiem są priorytetem dla krajów Unii Europejskiej, które stawiają sobie za cel coraz to większe procentowe zwiększanie skuteczności tego procesu. Każdy kolejny rok przynosi wyższy limit do osiągnięcia – zeszłoroczny wynosił 25%, natomiast obecnie jest to już 35%. Prognozy na przyszłość prezentują się jeszcze bardziej ambitnie – do 2035 roku polscy obywatele będą musieli oddawać do recyklingu nawet 65% produkowanych przez siebie odpadów.

Andrychów boryka się jednak z problemem dotyczącym właśnie tego obszaru. Obecnie udaje się mu przetwarzać tylko 31% odpadów, co oznacza brak 4% do wyznaczonego standardu.

Pracownicy urzędu miasta wyrażają obawy, że jeżeli do końca bieżącego roku nie uda się osiągnąć wymaganej normy 35%, zostanie nałożona na samorząd kara. Jej wysokość jest imponująca – może wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych rocznie. Pozyskanie takiej sumy byłoby konieczne dla zasilenia budżetu gminy.