Problem z realizacją inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 781

Problem z realizacją inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 781

Wyjątkowo istotna dla mieszkańców powiatów żywieckiego, wadowickiego, oświęcimskiego i chrzanowskiego jest droga wojewódzka nr 781. Właśnie ta trasa, prowadząca przez most nad Wisłą w Jankowicach, codziennie obsługuje wielu mieszkańców regionu oraz rzesze turystów. Dlatego też plany gruntownej przebudowy tego mostu były oczekiwane nie tylko przez okoliczne społeczności.

Jednak, mimo że rok temu podjęto decyzję o znalezieniu wykonawcy dla tej inwestycji, to do dziś nie widać żadnych działań w tym zakresie. Firma Nowak-Mosty z Dąbrowy Górniczej, która wygrała przetarg na przebudowę mostu i wykonanie tymczasowej przeprawy, do tej pory nie przystąpiła do działania. Taka sytuacja budzi naturalnie wiele pytań wśród użytkowników mostu i mieszkańców, którzy zastanawiają się czy ta inwestycja kiedykolwiek zostanie zrealizowana.

Pozytywne rezultaty przetargu oraz brak jakiejkolwiek aktywności w terenie mogą być mylące. Jak się okazuje, opóźnienie wynika z trudności w zdobyciu wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych. Często proces ten jest bardziej czasochłonny niż sam proces budowy. Tak jest na przykład w przypadku pozwoleń wodnoprawnych, które są konieczne do budowy tymczasowego mostu drogowego i technologicznego oraz przebudowy związanych z tym urządzeń wodnych. Próby uzyskania tychże pozwoleń rozpoczęły się już na wiosnę, ale Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wszczął postępowanie administracyjne w tej sprawie dopiero 27 września.