Burmistrz Andrychowa w publicznym obwieszczeniu informuje o planowanych polowaniach zbiorczych

Burmistrz Andrychowa w publicznym obwieszczeniu informuje o planowanych polowaniach zbiorczych

Na mocy przepisów zawartych w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 roku (Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 1082), burmistrz miasta Andrychów przekazuje do publicznej wiadomości szczegóły dotyczące planowanych polowań zbiorczych. Wszystko to pod egidą Kółka Łowieckiego „Rogacz”, które działa na terenie Andrychowa.

Prawidłowość procedury informacyjnej jest zgodna ze zwyczajami i regulaminem zarządzania informacją publiczną. Informacje zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie na specjalnej tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Andrychowie. Dodatkowo, treść obwieszczenia zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie.