Renowacja głównej arterii Andrychowa powoduje problemy z przestrzeganiem praw pieszych

Renowacja głównej arterii Andrychowa powoduje problemy z przestrzeganiem praw pieszych

Ostatnie tygodnie są dla mieszkańców Andrychowa niezwykle uciążliwe z powodu trwających prac remontowych na głównej ulicy – Krakowskiej. Sama droga, będąca częścią sieci dróg krajowych, pełni istotną rolę jako trasa tranzytowa. Na jej przebiegu znajduje się wiele wyznaczonych przejść dla pieszych, które w czasie trwania renowacji zostały przez pewnych kierowców zapomniane.

Mieszkańcy Andrychowa doświadczają obecnie trudności z korzystaniem z przejść dla pieszych usytuowanych wzdłuż ulicy Krakowskiej. Przez trwający remont nawierzchni drogi, znaki poziome, czyli namalowane pasy na jezdni, zniknęły. Mimo to, w rejonach tych przejść wciąż stoją tablice informujące o miejscu przeznaczonym do przechodzenia dla pieszych.

Kilku kierowcom niestety szybko wypadło z pamięci jak wiele „zebr” znajduje się na trasie Krakowskiej w Andrychowie. Wszystko by wróciło do normy, gdyby tylko zwracali oni uwagę na znaki drogowe.

Ważne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że brak oznaczeń poziomych na drodze w żaden sposób nie zwalnia kierowców z obowiązku ustępowania pierwszeństwa pieszym na wyznaczonych do tego miejscach. Tych, którzy zapomną o tym, może spotkać kara w postaci mandatu w wysokości 1500 zł oraz 10 punktów karnych.

Po raz kolejny rodzi się pytanie – kiedy mieszkańcy Andrychowa mogą spodziewać się powrotu „zebr” na remontowaną część drogi krajowej? Jak doniósł lokalnej prasie – Nowinom Andrychowskim, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Kacper Michna, oznaczenia poziome mają zostać naniesione do końca września bieżącego roku.