Mieszkańcy zaniepokojeni wycinką drzew na terenie rezerwatu “Madohora”. Będzie spotkanie!

Mieszkańcy zaniepokojeni wycinką drzew na terenie rezerwatu “Madohora”. Będzie spotkanie!

Już w najbliższy wtorek, punktualnie o godzinie 17:00 w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie odbędzie się spotkanie dotyczące działań związanych z wycinką w rezerwacie “Madohora”. Wszystko w związku z planowaną wycinką drzew.

Rezerwat Madohora znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego i obszaru Natura 2000. Choć podlega ochronie ścisłej, to niebawem odbędzie się tam legalna wycinka drzew. Część mieszkańców regionu jest tym faktem poważnie zaniepokojona. Teren rezerwatu obejmuje również część Andrychowa i właśnie dlatego, w przyszły wtorek w Miejskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie w tej sprawie.

Organizatorzy podkreślają, że spotkanie ma służyć nie tylko zapoznaniem się ze szczególną sytuacją w beskidzkim lesie, ale przede wszystkim omówienie wspólnej linii obrony dla rezerwatu Madohora. W lęku o przyszłość tego miejsca nie jest osamotniony, o czym świadczy wzmożona aktywność wielbicieli przyrody i nie tylko na portalach społecznościowych. Być może spotkanie to przyniesie konkretne rozwiązania.