Weź udział w konsultacjach dotyczących rozwoju Gminy Andrychów

Weź udział w konsultacjach dotyczących rozwoju Gminy Andrychów

Strategia rozwoju regionalnego

Jesteś lokalnym patriotą i interesujesz się wszystkim, co dzieje się w Andrychowie, w Wadowicach i w okolicznych miejscowościach? Z pewnością zainteresuje cię możliwość uczestniczenia w konsultacjach społecznych dotyczących strategii rozwoju regionu, która jest właśnie opracowywana przez jedno z miejscowych stowarzyszeń – Lokalną Grupę Działania „Wadoviana”.

Projekt ma na celu „wyartykułować” najważniejsze kwestie, które mogą być w najbliższych latach szczególnie istotne dla lokalnej społeczności i różnych, należących do niej grup – czy to związanych z określonymi aktywnościami, czy też związanymi z wiekiem.

Niezależnie od tego, jaka działalność społeczna jest nam bliska – warto wziąć udział we wspólnych spotkaniach ze środowiskiem związanym z Lokalną Grupą Działania „Wadoviana”, choćby dlatego, że inicjatywa ta łączy ludzi, którym wiele istotnych kwestii, mających realny wpływ na jakość życia w Gminie Andrychów i w Gminie Wadowice, nie jest obojętnych.

Jesienne konsultacje

Stowarzyszenie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w otwartych konsultacjach, które w dużym stopniu przyczynią się do powstania Lokalnej Strategii Rozwoju przewidzianej na lata 2023-2027.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 4 października w Andrychowie, kolejne – dzień później – w Wadowicach. Oba rozpoczną się o godzinie 14:00 i potrwają do godziny 17:00. W obu miastach miejscem konsultacji będą siedziby Urzędów Miejskich.

Pod uwagę brane będą pomysły i inicjatywy dotyczące zarówno samych miast, jak i terenów wiejskich należących do obu gmin.

Stowarzyszenie LGD „Wadoviana” działa na rzecz rozwoju regionu wadowickiego już od kilkunastu lat. Zostało zarejestrowane w 2008 r. Cztery lata później do obszaru terytorialnego działania organizacji dołączono obszary wiejskie należące do Gminy Andrychów.