Zmiany na stanowisku wicemarszałka województwa – wprowadzone

Zmiany na stanowisku wicemarszałka województwa – wprowadzone

To już miało miejsce. 10 września nastąpiła oficjalna zmiana na stanowisku jednego z dwóch wicemarszałków województwa. Odwołanego Tomasza Urynowiczazastąpił Józef Gawron. Dlaczego musiała nastąpić zmiana? To nie tajemnica,  że dotychczasowy wicemarszałek walczył o odrzucenie tak zwanej deklaracji anty-LGBT, co nie specjalnie spotkało się z uznaniem innych osób.

Zmiana zdania zaskutkowała zmianą stanowiska

Można przyznać, że na początku odwołany wicemarszałek był za wprowadzeniem pomysłu, ale finalnie uznał, że może ona Małopolskę zbyt wiele kosztować. To właśnie on złożył projekt uchwały w sprawie uchylenia deklaracji anty-LGBT. Co więcej już po upływie kilku godzin marszałek województwa polecił mu przejście na niewykorzystany urlop. Jak się później okazało, w krótkim czasie wystąpił również z Prawa i Sprawiedliwości, a od tego momentu, w ciągu zaledwie kilku dni zakwestionowano jego obecność na stanowisku wicemarszałka.

Podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego radni wybrali nowego członka Zarządu Województwa Małopolskiego. Został nim człowiek z ich grona – Józef Gawron. Za jego powołaniem na stanowisko wicemarszałka głosowało 25 radnych, przeciwnych było 9 osób.

Co wiadomo o Józefie Gawronie?

To absolwent Politechniki Krakowskiej oraz magister inżynier mechanik. Ukończył również studia podyplomowe na trzech kierunkach, w tym informatyczne i ekonomiczne. Pracował w różnych zawodach. Był nauczycielem informatyki w Zespole Szkół Podstawowych w Proszowicach, komendantem wojewódzkim Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie, zastępcą dyrektora ds. administracji i logistyki Szpitala Powiatowego w Brzesku. Prowadził też samodzielną działalność gospodarczą.

W latach 2015-2018 był wicewojewodą małopolskim, zaś ostatnimi czasy pracował na stanowiskach menadżerskich w Tauron Polska Energia S. A. oraz w Kopalni Wapienia Czatkowice. Józef Gawron jest również doświadczonym samorządowcem, odznaczonym przez prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz społeczności lokalnej.