„Inkubator Włączenia Społecznego” w Andrychowie. Czym jest?

„Inkubator Włączenia Społecznego” w Andrychowie. Czym jest?

Fantastyczna inicjatywa, której celem jest wprowadzenie innowacyjnych pomysłów w walce z wykluczeniem społecznym. Dlatego też w Andrychowie powstał program, który poszukuje rozwiązań wspomagających proces włączania społecznego. Mowa tu o produktach, modelach pracy czy usługach. Jeśli więc masz pomysł, który mógłby zostać wykorzystany – włącz się do wyjątkowego konkursu i zostań Innowatorem w Andrychowie!

Jakie obszary wchodzą w plan konkursu?

Wszelkie pomysły oraz wnioski związane z udziałem w Inkubatorze należy zgłaszać do końca września bieżącego roku. Jak można przeczytać na oficjalnej stronie Urzędu Miasta poszukiwane są innowacyjne, niezwykle kreatywne i jeszcze nieodkryte pomysły, które pozwoliłyby rozwiązać problemy związane z wykluczeniem społecznym. Radni czekają więc na wszystkich zainteresowanych. Mowa tu o takich obszarach jak zwalczanie ubóstwa, integracja zarówno zawodowa, jak i społeczna, oddalenie od rynku pracy, wyzwania stawiane przed osobami w starszym wieku bądź z pewnym stopniem niepełnosprawności, mobilność, turystyka i wiele innych.

Co należy rozumieć przez innowacyjność pomysłu?

Rozwiązania oferowane przez uczestników powinny być zupełnie nowe albo takie, które mogą usprawnić działające obecnie procesy. Liczy się kreatywność, pomysłowość i oryginalność. Należy jednak pamiętać, aby składane propozycje były realne do osiągnięcia. Poszukiwane są wszelkie nowatorskie formy pomocy, usług, sposobów komunikacji czy metod działania w wymienionych powyżej dziedzinach. Co oferują władze w zamian? Przede wszystkim eksperymentowanie w bezpiecznym środowisku, wsparcie osób doświadczonych, wyróżniających się praktyczną wiedzą i doświadczeniem. Co więcej urząd finansuje 100% kosztów związanych z testowaniem innowacji (maksymalna wysokość grantu wynosi 100 tysięcy złotych).

Wszelkie zgłoszenia należy wysyłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Można również zadzwonić, aby uzyskać więcej informacji w temacie.